Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Ewaluacja2020

informacje dla ósmoklasistów

 

 

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2016-2021 oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 -pobierz

 

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2016-2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

 

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. - pobierz

 

Terminy postępowania ekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - pobierz 

 

Informacje o egzaminie - pobierz

 

Wytyczne dla uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty - pobierz

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,689,082 unikalnych wizyt