Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Ewaluacja2020

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący: Bożena Litwińska

 

Z-ca Przewodniczącego: Dorota Strącel

 

Sekretarz: Kamila Jacak

 

Skarbnik: Daniel Gawlak


W dniu 25 września 2019r. odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie  Rady Rodziców.

  • Na spotkaniu wybrano skład nowego prezydium Rady Rodziców: Przewodniczącym na kolejny rok szkolny został pani Bożena Litwińska, jej zastępcą pani Dorota Strącel, sekretarzem pani Kamila Jacak, skarbnikiem pan Daniel Gawlak. Dyrekcja szkoły całemu prezydium składa serdeczne podziękowania za chęć zaangażowania się w codzienną działalność szkoły i życzy wielu sukcesów w tej społecznej działalności na rzecz społeczności szkolnej.
  • Rada rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez dyrekcję propozycję dni wolnych od zajęć edukacyjno – wychowawczych. W tym roku będą to: 21-22-23 kwietnia, 30 kwiecień, 4 maja, 12 czerwca,  22 i 23 czerwca.
  • Dyrektor szkoły zapoznał Radę rodziców z projektem planu finansowego na rok 2020, który został przez Radę pozytywnie zaopiniowany.
  • Pani Pedagog Dorota Skrzypiec przedstawiła Program Wychowawczo- Profilaktyczny do realizacji w bieżącym roku szkolnym.
  • Rada Rodziców zdecydowała o utrzymaniu składki w wysokości 20zł na pierwsze i drugie dziecko w szkole, 10zł na trzecie dziecko w szkole. Kolejne 4 i 5 uczące się w szkole nie płaci składki.
  • Dyrektor przypomniał o obowiązujących w szkole ograniczeniach w korzystaniu z telefonów komórkowych na terenie budynku szkoły oraz o całkowitym zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie finansowe wydatków Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Chełmcu za okres 03.09.2016 - 19.06.2017 - pobierz

Rozliczenie środków uzyskanych z wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz

 

 

Rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie finansowe wydatków Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Chełmcu za okres 03.09.2015 - 29.09.2016 - pobierz

Rozliczenie środków uzyskanych z wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Sprawozdanie finansowe wydatków Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Chełmcu za okres 10.09.2014 - 03.06.2015 - pobierz

Rozliczenie środków uzyskanych z wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 - pobierz

 

 

Rok szkolny 2013/2014

Sprawozdanie finansowe wydatków Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Chełmcu za okres 12.06.2013 - 09.09.2014 - pobierz

Rozliczenie środków za okres 12.06.2013 - 09.09.2014 - pobierz

Rozliczenie środków uzyskanych z wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 - pobierzWygenerowano w sekund: 0.03
1,628,197 unikalnych wizyt