mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Konkurs Matematyk Roku - zmiana terminu

INFORMACJA

 

Konkurs "Matematyk Roku" nie odbędzie się 18 października 2013 roku.

O terminie etapu szkolnego poinformujemy wkrótce.

 

A.S.

pasowanie na ucznia w szkole podstawowej

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby przyjąć do społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Chełmcu nowych uczniów. W tym uroczystym dniu  odbyło się ślubowanie  najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmcu Pan Krzysztof Groń, Wicedyrektor Pani Lucyna Sach - Cisowska, Wicedyrektor Pani Ewa Szewczyk.Radę Rodziców reprezentował Pan Jacek Peciak. W części artystycznej uczniowie spełniali zadania, aby zrzucić z siebie zaklęcie Złej Wróżki, której jak zwykle zapomniano zaprosić. Odwiedzali krainy Dobrych Wróżek zdobywając w nich symbole talentu, pracowitości, miłości i mądrości, udowadniając wszystkim, iż zasłużyli na miano uczniów. W obecności zaproszonych gości, rodziców, dziadków, grona pedagogicznego, 57 uczniów złożyło uroczystą przysięgę:

" Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się, jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.

Będę starać się być dobrym kolegą.

Swym zachowaniem i nauką sprawiać

radość rodzicom i nauczycielom.

ŚLUBUJEMY!"

Pan Dyrektor dokonał pasowania pierwszoklasistów na uczniów Zespołu Szkól w Chełmcu. Wychowawcy klas pierwszych Pani Aldona Wojtarowicz z klasy 1a, Pani Urszula Prościak z klasy 1b oraz Marzena Leśniak z klasy 1c wręczyły legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Wychowawcy i uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej pragną serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom, rodzicom, nauczycielom za przybycie oraz wszystkim osobom, które pomogły nam zorganizować tę uroczystość.

A.W.

GALERIA

PASOWANIE NA UCZNIA W GIMNAZJUM

" W poczuciu odpowiedzialności za wypowiadane słowa, świadomi swych praw i obowiązków, uroczyście ślubujemy (...)

Kierować się ideałami prawdy, dobra i piękna,

Przestrzegać zasad etyki, tolerancji i współżycia społecznego,

W miarę możliwości pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy i umiejętności, (...) 

Szanować nauczycieli i rodziców za wiedzę , którą nam przekazują,

Zachować na zawsze we wdzięcznej pamięci Gimnazjum w Chełmcu(...)"taką przysięgę 14 października 2013r w obecności dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, rodziców, samorządu uczniowskiego i sztandaru szkoły złożyli reprezentanci poszczególnych klas pierwszych. Na poświadczenie tego faktu pan Dyrektor Krzysztof Groń przekazał przedstawicielom poszczególnych klas pamiątkowe dyplomy, wypowiadając następujące słowa: "Zachowajcie uczciwą i nieskażoną tę godność, którą Wam przekazuję aby się z nią łączyła doskonała prawość obyczaju i sposób postępowania".

                 

Zanim to jednak nastąpiło, poszczególne klasy zaprezentowały się, a wytypowani uczniowie przypomnieli prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum jednocześnie wyjaśniając ich rozumienie. W czasie uroczystości wybrani uczniowie klas pierwszych złożyli na ręce Dyrekcji Szkoły życzenia dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podniosła atmosfera, oprawa muzyczna szkolnego chóru pod kierunkiem p. Magdaleny Ubieżajów, tekst Roty, symboliczny moment pasowania na ucznia Gimnazjum w Chełmcu, nie pozwolą na długo wymazać ze wspomnień tej uroczystości. Organizacją tej wspaniałej uroczystości zajęły się  wychowawczynie klas pierwszych p. Joanna Jaklińska Ciągło, p. Agnieszka Michalik oraz p. Aneta Adewole.

A.M.

GALERIA

ODKRYWAMY CZYSTˇ POLSKĘ ...

Uczniowie Gimnazjum w Chełmcu, jak co roku, uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. Hasłem tegorocznej edycji kampanii było „Odkrywamy czystą Polskę”. W ramach przygotowań pan Krystyn Szczepanik przypomniał uczniom założenia akcji oraz rozdał potrzebne rękawiczki i worki na śmieci. W dniach 1 i 2 października klasy 3D, 2B, 1A, 2C pod bacznym okiem wychowawców, Pani Anity Olesiak, Agaty Stężowskiej, Joanny Jaklińskiej - Ciągło i Małgorzaty Iwańskiej, przeszły ulicami: Szkolną, Batalionów Chłopskich, Leśną, Marcinkowicką, Św. Heleny, Axentowicza, Witosa i Gen. Gizy. Nasi uczniowie z chęcią napełniali wiele worków, przechodząc licznymi ulicami Chełmca.  Potwierdza to istotność w  organizowaniu tego typu działań. Wiele radości sprawiało gimnazjalistom oczyszczanie najbliższej okolicy szkoły, a niejedno znalezisko budziło zdziwienie…

J.J.C / K.Sz

GALERIA

14.X.2013

"Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi,

nauczyciel również czegoś się uczy."

Paulo Coelho

 

Być nauczycielem, to znaczy być drogowskazem - oto stara prawda, która najlepiej odzwierciedla cel i powołanie nauczycielskiej profesji. Zawód nauczyciela wiąże sie bowiem nie tylko z samym przekazywaniem wiedzy, ale też z dawaniem przykładu młodym, kształtujacym się indywidualnościom. Jest to trudna i ważna misja, której należy się szacunek i wdzięczność.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Zespołu Szkół w Chełmcu składamy najserdeczniejsze życzenia - realizacji planów zawodowych , zadowolenia z wykonywanej pracy, oraz powodzenia w życiu osobistym.

PILNE - KOMUNIKAT DLA WOLONTARIUSZY

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z PODSTAW JĘZYKA MIGOWEGOSzkolenie odbędzie się 17.10.2013r. (czwartek) o 1515w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, (wejście od ul. Zakościelnej), tel./fax (18) 540 40 40; (18) 44 11 994

 

Zapisy u p.A.Adewole / p.B.Lorek

 

PILNE!!!!!!!!!!!!

Potrzebni WOLONTARIUSZE  (10 osób), akcja charytatywna w TESCO Nowy Sącz

w sobotę 12.10.2013 r.

Informacje u  p. Adewole


Akcja - Podziel się posiłkiem

W dniach 04-05.X.2013r. wolontariuszki z Gimnazjum w Chełmcu wzięły udział w kolejnej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. Zbiórka została przeprowadzona w trzech sklepach sieci „Biedronka” na terenie Nowego Sącza (ul. Kopernika, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Tarnowska)  pod patronatem Banku Żywności w Krakowie.  Akcje Banku Żywności już na stałe wpisały się w kalendarz szkolny.  Cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem naszych uczniów. Dzięki hojnej ofiarności darczyńców udało nam się zebrać 325 kg artykułów spożywczych z których zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla dzieci z rodzin  potrzebujących wsparcia. W zbiórce żywności wzięły udział: Justyna Kumor, Justyna Rzeszuto, Wiktoria Berdychowska, Paulina Orlecka, Rozalia Plewa, Amanda Kośkiewicz, Paulina Janór, Marlena Leśniak, Kasia Smaga, Klaudia Śmietana, Ola Krupa, Karolina Fiut, Wiktoria Szczygieł, Klaudia Gwóźdź, Karolina Lizoń, Ola Sambak, Kinga Trojanowska, Klaudia Klag, Justyna Kumor, Kinga Dobosz, Karolina Tynka.

       Koordynacją akcji i opieką nad wolontariuszami zajmują  się: mgr Barbara Smajdor, mgr Romana Porębska, mgr Joanna Cebula. 

 

Wygenerowano w sekund: 0.06
1,561,903 unikalnych wizyt