Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Ewaluacja2020

wykaz podręczników 2020/2021

Wykaz podręczników na rok szkolny 20202/2021 - pobierz

komunikat dyrekcji dotyczący funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Regulamin rekrutacji do świetlicy - pobierz

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz

komunikat dyrekcji

Szanowni Rodzice

 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na rekomendację Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą pracy szkół znajdujących się w tzw. strefie czerwonej. Gmina Chełmiec jako organ prowadzący dla  szkoły wystosowała w tej sprawie stosowną prośbę. Nasza szkoła rozpoczęła już przygotowania do pracy od 1 września w nowych, trudnych realiach. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły wprowadzonych zostanie kilka zmian.

  • Celem zmniejszenia liczebności osób przebywających w szkole w tym samym czasie wprowadzamy system zmianowości. Później zajęcia rozpoczynać będą uczniowie klas III, VI i VII. Wszystkie klasy kończyć zajęcia będą najpóźniej o godzinie 16.00.  Pierwsza zmiana w klasach IV-VIII rozpoczynać będzie zajęcia o godz.7.10. Takie rozwiązanie pozwoli także ograniczyć liczbę dzieci przebywających na świetlicy szkolnej.
  • Każdy oddział przyporządkowaną będzie miał swoją salę lekcyjną. Pomiędzy zmianami sale zostaną zdezynfekowane.
  • Na czas trwania epidemii zamknięte zostają szatnie uczniowskie w budynku dawnego gimnazjum.
  • Zgodnie z zaleceniami GIS dla szkół znajdujących się w strefie czerwonej ustalona zostanie adekwatna grupa dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych.
  • Obowiązywał będzie zakaz organizacji wycieczek oraz wyjść grupowych.
  • Ograniczone do niezbędnego minimum będzie wejście do szkoły dla osób postronnych.
  • Każda osoba postronna wchodząca do szkoły  zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
  • Dla rodziców odprowadzających dzieci do szkoły wyznaczone zostaną strefy pozostawiania dzieci. Ustalone zostaną także wejścia do budynku oraz godziny przychodzenia poszczególnych oddziałów do szkoły.
  • Dla poszczególnych oddziałów mogą być ustalone osobne zasady przebywania na przerwach międzylekcyjnych. Podczas przerw, w zależności od ilości uczniów na korytarzu, może być ustalony obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  • Na terenie szkoły nie będą mogli przebywać pracownicy i uczniowie z objawami infekcji (tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura).

Wszystkie aktualne i szczegółowe informacje sukcesywnie będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego w zakładce informacje dyrekcji.

komunikat dyrekcji - informacja dla absolwentów

W dniu 31 lipca 2020 roku tj. piątek byli uczniowie klas ósmych powinni zgłosić się do szkoły w celu odebrania zaświadczenia o wynikach egzaminu.  Wydawanie zaświadczeń odbędzie się  wg. poniższego harmonogramu z zachowaniem  następujących zasad. Na teren szkoły   można  wejść  w maseczce po wcześniejszym zdezynfekowaniu dłoni.  Każdy powinien dysponować swoim długopisem.  Uczniowie klasy 8a zgłoszą się do sali 1/7, klasy 8b do sali 1/1 w odpowiednich godzinach:  mający numer w dzienniku od 1 – 10 na godzinę 9.00,  numery 11- 20 na godzinę 9.15, pozostali uczniowie na godzinę 9.30.

ogólnopolski konkurs matematyczny plus+

Znamy wyniki ogólnopolskiego konkursu matematycznego PLUS! W bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskich zmagań matematycznych "PLUS" w kategorii klas 4-8 przystąpiło 48 uczniów naszej szkoły. Miło nam ogłosić,że dwie uczennice klasy 8 z naszej szkoły: Patrycja Majchrzak oraz Gabriela Dobosz uzyskały WYRÓŻNIENIE w tym konkursie. Pozostali uczniowie , którzy uzyskali najwyższe wyniki w danej grupie wiekowej to:
Klasy 4 : Oliwier Sobczyk i Michał Ficek
Klasy 5: Miłosz Leśniak i Piotr Wróbel
Klasy 6 :Gabriela Hinc
Klasy 7 :Marcin Olesiak
Klasy 8 :Kinga Ogorzałek i Alicja Ptak
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do galerii zdjęć.

A.M.

GALERIA

wyniki konkursu frekwencji w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu frekwencji w roku szkolnym 2019/2020:

Klasyfikacja klas: 

I miejsce kl.5a    101pkt

II miejsce kl.4a     94 pkt
III miejsce kl. 6c   93 pkt
IV miejsce  kl.4b  74 pkt
V miejsce kl.5b   73 pkt
VI miejsce kl.6a   71 pkt
VII miejsce kl.8a   55pkt
VIII miejsce kl.6d  42 pkt
pozostałe klasy 7a, 7b,8b, 6b zajęły dalsze miejsca.
Uczniowie ze 100% frekwencją:
Klasa 4b  Basta Julia
Klasa  5b Płonka Julia
Klasa 6a  Jaskulska  Natalia
Klasa 6c  Ciapała  Paulina, Fałowski Stanisław, Szmit  Aleksandra
Klasa 7a  Sułkowski Fabian
Klasa 7b Łukasz Brzuchacz
Klasa 8a Trela Tomasz

Puchar przechodni Dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami specjalnymi w Chełmcu za najwyższą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020 trafi do klasy 5a. GRATULUJEMY

A.M.

Nareszczie wakacje

W dniu 26 czerwca w  Szkole Podstawowej w Chełmcu odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Podobnie jak w całej Polsce dzień ten wyglądał zupełnie inaczej w stosunku do lat ubiegłych. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny również tu obowiązywały dodatkowe środki bezpieczeństwa. Uczniowie wchodzili do szkoły w maseczkach i rękawiczkach zachowując dystans. Wszyscy przed wejściem do szkoły musieli zdezynfekować ręce nad czym czuwali nauczyciele i pracownicy szkoły. Spotkania były prowadzone przez Pana Dyrektora Krzysztofa Gronia oraz Panie wicedyrektor Ewę Szewczyk i Lucynę Sach – Cisowską. Dyrekcja pogratulowała wszystkim uczniom sukcesów oraz wytrwałości w tym roku szkolnym. Nauka zdalna była dla nas nowym doświadczeniem. Wymagała przede wszystkim większego zaangażowania od uczniów. Zakończeniu roku nie towarzyszyła tradycyjna akademia. Klasy zostały podzielone. Każda z nich miała rozdanie świadectw  w innym miejscu i o innej porze. Uczniowie za wyróżniającą się postawę w nauce i inne osiągnięcia zostali nagrodzeni. Świadectwa i nagrody rozdawano w dwóch salach gimnastycznych i na rolkowisku. Dyrekcja oraz całe Grono Pedagogiczne życzy wszystkim uczniom i absolwentom udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

M.O.

GALERIA

 

Wygenerowano w sekund: 0.04
1,636,693 unikalnych wizyt