Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Ewaluacja2020

komunikat dyrekcji - ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII ( dotyczy budynku gimnazjum)

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII ( dotyczy budynku gimnazjum) Ustalone zasady wynikają z konieczności przestrzegania rygoru sanitarnego, powstały  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.


1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5-10 minut przed lekcjami.

2. Uczniowie klas : 4a, 4b, 6a, 6b, 7b, 8b,  wchodzą do budynku tylnym wejściem od strony bieżni /zwanym również wyjściem ewakuacyjnym/ uczniowie klas: 5a, 5b, 7a, 7c, 7d, 8a wchodzą do budynku głównym wejściem. 
3. Do szkoły uczeń wchodzi w maseczce zakrywającej usta i nos. Uczniowie maseczkę zdejmują dopiero w sali, po zajęciu miejsca w ławce na polecenie nauczyciela. Używanie maseczek jest obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach wspólnych.
4. Przy wejściu do szkoły wszystkich  obowiązuje dezynfekcja rąk.

5. Po dokonaniu dezynfekcji rąk  uczniowie kierują się bezpośrednio pod sale zgodnie z przydziałem:

Klasa

Sala przydzielona dla klasy

4a

1/3

4b

2/2

5a

2/8

5b

2/7

6a

1/3

6b

2/3

7a

1/8

7b

1/2

7c

1/6

7d

1/7

8a

2/6

8b

1/1


5.  Uczniowie  swoje rzeczy pozostawiają na wieszakach w  swoich salach – na okres pandemii szatnie będą wykorzystywane jako szatnie wychowania fizycznego.
6. Nauczyciel na  pierwszej lekcji powinien zwrócić uwagę na to czy wszyscy uczniowie są zdrowi. Uczeń z gorączką, objawami przeziębienia, kaszlem, katarem itp. zostanie odizolowany od grupy i w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu / izolatorium/ będzie oczekiwać na odbiór przez rodziców. Izolatorium będzie w szatni nr 0/7.

7. Wszystkie  lekcje odbywać się będą w wyznaczonej dla klasy sali.  Wyjątek stanowią niektóre lekcje informatyki , języka angielskiego i języka niemieckiego. Te lekcje realizowane będą w  pracowniach 1/9 oraz 2/1

8. Uczniów do pracowni / sala 1/9 i 2/1 / zabierać będzie nauczyciel informatyki lub języka obcego po dzwonku na lekcję. Uczniowie oczekują na nauczyciela pod swoją salą,  sami nie idą   pod     pracownie. Po skończonej lekcji w  pracowni językowej , informatycznej uczniowie na przerwę  wracają pod swoją salę.

9. Po zakończonej lekcji nauczyciel wraz z uczniami udaje się na przerwę w wyznaczone dla tej klasy  miejsce. Nauczyciel dba, aby w czasie przerwy sala była wietrzona.

10. Przerwę śródlekcyjną o  godz. 1120    wszyscy uczniowie spędzają w sali. Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel kończący 5 lekcję z daną klasą.  Nauczyciel opuszcza klasę dopiero, gdy przyjdzie nauczyciel    mający z uczniami     lekcję 6.  Decyzja ta wynika z dużego zagęszczenia osób na korytarzach./ spotykają się uczniowie I i II zmiany/

11. Wszystkie ostatnie lekcje skracane zostają o dwie minuty w celu odciążenia korytarzy szkolnych. Nauczyciel wyprowadza uczniów z budynku i równo z dzwonkiem na przerwę pozwala rozejść się do domów.

12. Uczniowie rozpoczynający lekcje na basenie spotykają się 5 minut przed rozpoczęciem lekcji przed wejściem do szkoły od strony boiska.

13. Uczniowie powracający z basenu idą pod swoją salę z nauczycielem.

14. W przypadku kiedy lekcje wychowania fizycznego odbywają się na zewnątrz budynku uczniowie przerwę/ między kolejną lekcją wychowania fizycznego   spędzają na boisku – nie wchodzą do budynku. Wychodząc na boisko uczniowie powinni pamiętać by zabrać ze sobą napoje, kanapki itp.

15. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na korytarze szkolne,  mają oni prawo przebywać tylko  w tzw. ,,strefie rodzica”, która jest utworzona w hollu wejściowym. Dążymy do ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie szkoły w związku z tym zachęcamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu.

16. Cały czas należy pamiętać o zachowaniu dystansu między osobami i często myć ręce zgodnie z instrukcją
17. Każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów – nie pożycza rzeczy od kolegów.
18. W czasie pandemii nie będą organizowane wycieczki szkolne i wyjścia grupowe.


 Apelujemy o zachowanie spokoju i przestrzeganie obowiązujących zasad epidemiologicznych oraz tych ustalonych na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania naszej szkoły.

ORGANIZACJA PRZYCHODZENIA DO SZKOŁY DZIECI ODDZIAŁÓW ZEROWYCH ORAZ KLAS 1-3

ORGANIZACJA PRZYCHODZENIA DO SZKOŁY DZIECI ODDZIAŁÓW ZEROWYCH ORAZ KLAS 1-3 - pobierz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów zerowych oraz klas 1-3

Ze względów bezpieczeństwa w tym roku szkolnym krótkie spotkanie wychowawców z uczniami przewidziano wyłącznie dla klas 3.

 

Klasa III a – godz. 11.30, sala nr 17

Klasa IIIb – godz. 13.30, sala nr 18

Klasa III c – godz. 11.00, sala nr 19

 

Oddziały zerowe oraz klasy 1-2 będą mieć spotkanie z wychowawcą, ale zapraszamy na nie wyłącznie rodziców ( jeden rodzic na jedno dziecko). Uznaliśmy, że istotnym jest, aby to właśnie Państwu przekazać niezbędne informacje i pozwolić na zadawanie pytań w celu rozwiania wątpliwości i obaw. Spotkania odbędą się na rolkowisku. Jeden oddział zajmie miejsce po prawej stronie rolkowiska, drugi po lewej. Dla rodziców będą przygotowane krzesła, zadbamy również o niezbędne oznaczenie miejsc spotkania.

 

 • 0a, 0b – 8.00 – 8.40  + czas na wyjście i dezynfekcję
 • 0c, 0d – 9.00 – 9.40 + czas na wyjście i dezynfekcję
 • Ia, Ib – 10.00 – 10.40 + czas na wyjście i dezynfekcję
 • Ic, IIa – 11.00 – 11.40 + czas na wyjście i dezynfekcję
 • IIb, II c  - 12.00 – 12.40 + czas na wyjście i dezynfekcję

komunikat dyrekcji - harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego - szkoła podstawowa

                           HARMONOGRAM   ROZPOCZĘCIA  ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 

Uczniowie przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego  bezpośrednio do wyznaczonej sali i na określoną godzinę,  nie wcześniej jak (5-10 min. przed czasem). Nauczyciele oczekują na uczniów w  sali. Wszyscy zobowiązani są do przyjścia w maseczkach a przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce. Uczniowie powinni mieć przybory niezbędne do zapisania koniecznych informacji

 

 

WEJŚCIE  OD   STRONY   BIEŻNI

( wejście ewakuacyjne)

8.00.

7b  / sala 1/ 2

8b  / sala  1/1

 

8.30.

6a  /sala 1/3

6b/  sala 2/3

 

9.30.

4a / sala 1/3

4b / sala 2/2

 

WEJŚCIE  GŁÓWNE

8.00.

7c /sala 1/6

7d / sals 1/7

 

8.30.

8a / sala 2/6

7a / sala 1/8

 

9.00.

5a /sala 2/8

5b/ sala 2/7

 

wykaz podręczników 2020/2021

Wykaz podręczników na rok szkolny 20202/2021 - pobierz

komunikat dyrekcji dotyczący funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Regulamin rekrutacji do świetlicy - pobierz

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz

komunikat dyrekcji

Szanowni Rodzice

 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na rekomendację Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą pracy szkół znajdujących się w tzw. strefie czerwonej. Gmina Chełmiec jako organ prowadzący dla  szkoły wystosowała w tej sprawie stosowną prośbę. Nasza szkoła rozpoczęła już przygotowania do pracy od 1 września w nowych, trudnych realiach. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły wprowadzonych zostanie kilka zmian.

 • Celem zmniejszenia liczebności osób przebywających w szkole w tym samym czasie wprowadzamy system zmianowości. Później zajęcia rozpoczynać będą uczniowie klas III, VI i VII. Wszystkie klasy kończyć zajęcia będą najpóźniej o godzinie 16.00.  Pierwsza zmiana w klasach IV-VIII rozpoczynać będzie zajęcia o godz.7.10. Takie rozwiązanie pozwoli także ograniczyć liczbę dzieci przebywających na świetlicy szkolnej.
 • Każdy oddział przyporządkowaną będzie miał swoją salę lekcyjną. Pomiędzy zmianami sale zostaną zdezynfekowane.
 • Na czas trwania epidemii zamknięte zostają szatnie uczniowskie w budynku dawnego gimnazjum.
 • Zgodnie z zaleceniami GIS dla szkół znajdujących się w strefie czerwonej ustalona zostanie adekwatna grupa dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych.
 • Obowiązywał będzie zakaz organizacji wycieczek oraz wyjść grupowych.
 • Ograniczone do niezbędnego minimum będzie wejście do szkoły dla osób postronnych.
 • Każda osoba postronna wchodząca do szkoły  zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
 • Dla rodziców odprowadzających dzieci do szkoły wyznaczone zostaną strefy pozostawiania dzieci. Ustalone zostaną także wejścia do budynku oraz godziny przychodzenia poszczególnych oddziałów do szkoły.
 • Dla poszczególnych oddziałów mogą być ustalone osobne zasady przebywania na przerwach międzylekcyjnych. Podczas przerw, w zależności od ilości uczniów na korytarzu, może być ustalony obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 • Na terenie szkoły nie będą mogli przebywać pracownicy i uczniowie z objawami infekcji (tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura).

Wszystkie aktualne i szczegółowe informacje sukcesywnie będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego w zakładce informacje dyrekcji.

Wygenerowano w sekund: 0.06
1,628,215 unikalnych wizyt