Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Ewaluacja2020

komunitat dyrekcji

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII - pobierz

wesołych świąt

 

Wesołych Świąt!

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie, niech zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie ze sobą radość i nadzieję!

Życzymy przede wszystkim zdrowia, bliskości mimo nakazu dystansu, uśmiechu pod maseczkami

oraz sukcesów w realizacji podjętych zamierzeń w Nowym 2021 Roku.

 

Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej

 z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu

komunikat dyrekcji

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu informuje uczniów i rodziców, że zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2020r. – środa do 17.01.2021r. – niedziela. Są to dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. O terminie rozpoczęcia zajęć po przerwie świątecznej oraz feriach będziemy informować na bieżąco zgodnie z wytycznymi MEN. W dniach 23.12. oraz od 28.12.- 30.12., w godzinach 6.30 – 15.30 na świetlicy szkolnej będą odbywać się zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów. Opiekę będą sprawować nauczyciele oddziałów przedszkolnych wg ustalonego harmonogramu. Bliższe  informacje u wychowawców klas.


projekt rządowy - komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

LIDER PROJEKTU "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W dniu 8 grudnia br. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu pan Krzysztof Groń  odebrał z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu Certyfikat LIDERA  PROJEKTU "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Tytuł ten przyznano w 2020 r. pięciu sądeckim placówkom. Z uwagi na stan epidemii w uroczystości nie uczestniczyli uczniowie.Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynuje  Komenda Wojewódzka w Krakowie. Celem projektu  jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz wypracowanie modelu stałej współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi jej działania. Program sprawy bezpieczeństwa traktuje bardo szeroko. Od zagrożeń przestępczością, przez zagrożenia związane z infrastruktura zewnętrzną i wewnętrzną szkoły do działań poprawiających codzienne relacje w grupie rówieśniczej, do budowania prospołecznych  postaw uczniów przeciwstawiających się złu, dbających o bezpieczeństwo swoje i innych. W naszej szkole program był realizowany od 2011 roku.  Gimnazjum w Chełmcu  po spełnieniu wszystkich regulaminowych wymogów otrzymało prestiżowy Certyfikat  "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" na okres 2011-2013.  W 2014 r. dokonano recertyfikacji obejmując działaniami również   uczniów klas młodszych.  Kolejny certyfikat dla Zespołu Szkół w Chełmcu przyznano na lata 2014-2019.  Tytuł LIDERA PROJEKTU "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" przyznawany jest bezterminowo. Zobowiązuje on wszystkich pracowników szkoły do codziennej troski o budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego.

A.Z.

 

wizyta Św. Mikołaja

W ten wyjątkowy przedświąteczny czas, a dokładnie 4 grudnia, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odwiedził z prezentami Święty Mikołaj. Towarzyszyli mu wyjątkowi goście – Pan Wójt Bernard Stawiarski oraz Dyrektor szkoły - Pan Krzysztof Groń. Dzieci otrzymały wymarzone prezenty oraz karnety na lodowisko w Chełmcu. Zdjęcia będą wspaniałą pamiątką z tego spotkania. Żegnając się, Święty Mikołaj obiecał, że na pewno wróci do nas za rok. Dziękujemy!!

M.T.

GALERIA

europejski tydzień autyzmu

W dniach 1-7 grudnia obchodzony jest co roku Europejski Tydzień Autyzmu. Święto zostało zapoczątkowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Podstawowe założenia tego szczególnego tygodnia, obejmują przede wszystkim przekazywanie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z autyzmem. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu, w prawie wszystkim miastach w Polsce prowadzone są warsztaty, konsultacje dla wszystkich, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy w tej tematyce. Organizacją, zajmują się placówki specjalizujące się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń autystycznych. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. U dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Europejski Tydzień Autyzmu zawsze obchodzimy bardzo uroczyście, niestety obecna sytuacja epidemiologiczna narzuciła pewne ograniczenia. Tym razem nie spotkamy się, ale chętnie zaprezentujemy się on line.

A.S.

GALERIA

                                                                               

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,648,283 unikalnych wizyt