RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

Yammer

KLUB WOLONTARIATU

ODBLASKOWA SZKOŁA

Adoptowana rodzina

SKO

OSPR

SPINKA

szkolny etap konkursu recytatorskiego

W miesiącu kwietniu odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VIII zaprezentowali dowolnie wybrane wiersze i fragmenty prozy. Jury w składzie: Romana Porębska, Barbara Smajdor, Joanna Jaklińska – Ciągło, Bożena Porębska wyłoniło następujących zwycięzców - w kategorii klas I-III konkurs wygrała Amelia Wąsowicz, natomiast w kategorii klas IV-VIII pierwsze miejsce zajęła Paulina Oleksy. Uczennice będą reprezentowały naszą szkołę podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 7 maja w Szkole Podstawowej w Januszowej. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

B.S.

NOWOCZESNE WSPARCIE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

NOWOCZESNE WSPARCIE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

ELEKTROSTYMULACJA PODNIEBIENIA, JĘZYKA, MIĘŚNIA OKRĘŻNEGO WARG

Na tle tradycyjnych metod logopedycznych Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu oferuje swoim uczniom nowoczesne zabiegi wspomagające terapię logopedyczną oraz leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Elektrostymulacja to metoda terapeutyczna, która od lat z powodzeniem stosowana jest w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Zabiegi elektrostymulacji stosowane są w celu poprawy napięcia mięśni sfery orofacjalnej, dzięki czemu wspomagany jest  prawidłowy rozwój mowy, wzrost twarzoczaszki, uszczelnienie ust oraz uzyskanie  prawidłowego  wzorca  oddechowego.  Zabieg pobudzado pracy włókna mięśniowe wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni. Podczas wykonywania zabiegu dąży się, aby wywołany skurcz mięśnia był jak najbardziej podobny do naturalnego. Używa się do tego celu serii impulsów, nadając im odpowiednią modulację. Zabieg jest absolutnie bezpieczny i bezbolesny, bardzo dobrze tolerowany nawet przez najmłodsze dzieci.

B.S.

wielkanoc 2019

komunikat dyrekcji

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu informuje uczniów i rodziców, że dni 15.04, 16.04, 17.04 (poniedziałek, wtorek, środa) zgodnie ustaleniami z Radą Rodziców, są dla uczniów dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach odbywają się egzaminy uczniów klas ósmych, nauczyciele sprawują nadzór nad egzaminami w Komisjach Egzaminacyjnych naszej szkoły i gminy. Zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów na świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 - 15.30.
 

 

Informujemy również, że Wiosenna Przerwa Świąteczna dla uczniów trwa od 18.04.2019r. – czwartek do 23.04.2019r. – wtorek. Zajęcia po przerwie świątecznej rozpoczynają się 24.04.2019r. (środa). W  dniach 18.04 i 23.04.2019r. (czwartek, wtorek) nauczyciele sprawują opiekę dla zgłoszonych,  najmłodszych dzieci na   świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 15.30.

komunikat dyrekcji

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu informuje uczniów i rodziców, że w dniach 11- 12.04.2019r. – czwartek, piątek: szkoła pracuje i zajęcia dla klas 0 – VIII odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Odbywa się również egzamin klas trzecich gimnazjum. Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim rodzicom za wyrozumiałość związaną z pojawiającymi się utrudnieniami w dniach 8 – 10.04.2019r.

Podsumowanie Drugiego Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego

3 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu odbyło się podsumowanie II Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod hasłem: „Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima". Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania, na miarę ich możliwości i umiejętności. Konkurs cieszył się  dużym zainteresowaniem. Prace zostały nadesłane z placówek w Chełmcu, Gorlicach, Białej Niżnej, Tarnowie, Dobrej oraz z przedszkoli i szkół sądeckich. Komisja w składzie: Elżbieta Cięciwa - plastyk oraz Janina Mróz - plastyk i twórca ludowy, przyznała nagrody główne w kategoriach ujętych w regulaminie. Wyznaczono także nagrodę specjalną jury oraz wyróżnienia.

 

GALERIA

3 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu odbyło się podsumowanie II Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod hasłem: „Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima".
Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania, na miarę ich możliwości i umiejętności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Prace zostały nadesłane z placówek w Chełmcu, Gorlicach, Białej Niżnej, Tarnowie, Dobrej oraz
z przedszkoli i szkół sądeckich. Komisja w składzie:
Elżbieta Cięciwa - plastyk oraz Janina Mróz - plastyk i twórca ludowy, przyznała nagrody główne w kategoriach ujętych
w regulaminie. Wyznaczono także nagrodę specjalną jury oraz wyróżnienia.

komunikat dyrekcji

Od 8 kwietnia planowany jest Ogólnopolski Strajk Nauczycieli, w którym wezmą udział również  pracownicy  naszej  szkoły. Z uwagi na termin organizowanych rekolekcji, gdzie opiekę podczas nauk w Kościele sprawować będą Księża uczący w naszej szkole,  strajk ten nie będzie kolidował  z zaplanowanymi naukami rekolekcyjnymi. W trosce o naszych uczniów zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej w  godzinach  6.30 - 15.30  tylko dla  najbardziej  potrzebujących  dzieci, których rodzice  nie mają żadnej możliwości  zapewnienia im opieki w tych dniach. Informacje dotyczące kolejnych dni po rekolekcjach, będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,470,505 unikalnych wizyt